Vintermyra

Huset på Vintermyra ble bygget i 1901.[1]

Kilde:

[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-752.