Gamle ferdselsårer og veier i distriktet

Tranaskogveien: Den gikk fra Steinkjer, opp Tranabakken til Øvre Trana. Opp hit kom det også ei grein av veien fra den gamle"Kongevegen" over Krogbakken. Fra Trana gikk veien om Fosslia og fram til Sør-Bruem. Denne veien har vært en rodelagt kjørevei før 1820. Veien ble nedlagt i 1888.

I 1939 "fant" man en bautastein langs denne veien.
I 1939 "fant" man en bautastein langs denne veien.


Denne vegen har høyst sannsynlig passert en ødegård, Storaunet.[1] Her skal det ifølge gamle kilder ha vært en stor gård, en parsell av Trana. Th. Petersen beskriver i 1943 området ved Storaunet:"Storaunet, forsvunnet gård i Tranamarka, på sydsiden av Oftenåsen.(Her må han ha ment NØ-siden). . . . . Omkring Storaunet er det tydelig at det er gammel dyrket mark, som ligger i solhellingen. . . . "
[2]

Kongsvegen(den gamle kongevei): En av de eldste veileiene i Sparbu. Veileia gikk paralellt med dagens hovedvei(E6), men litt lenger opp i terrenget. Denne veien kom fram til Lø, om Oksur. Veien krysset Figga et sted i nærheten av Lerkehaug.Ved Bruem? Etter å ha passert Figga fortsatte veien videre om Trana. Veien fra Henning kom om Okstad, Vekre, ovenfor Hafstad og Rannem og fram til Trana. [3]

Henningveien-Riksvei 759: Ble anlagt i perioden 1886-1888.[4] Tidligere gikk Henningvegen (riksveg 759) gjennom boligfeltet. I 1991 ble ny vei åpnet vest for boligområdet (dagens riksveg 759). 

Gamle 759
Gamle 759

                                                                             KILDER:

[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 2 sidene 116, 253 og 254.

[2] "Veger og ferdsel i Tranaområdet" og "Ødegården på Storaunet" av Kari Støren Binns i forbindelse med "Historisk vandring TRANA – OFTENÅSEN GJENNOM 3000 ÅR" arrangert av Ogndal historielag, Foreningen Gamle Steinkjer og Egge historielag i juni 2005.

[3] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 2 sidene 114, 115 og 116.

[4] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 2 side 133.