Lerkehaugmesterskap på ski


Lerkehaugmesterskap på ski har vært arrangert siden 1967.[1] 

Kilde:

[1] Helga Iversen.