Flystyrten i 1951

Søndag 27.mai 1951 kl 00.15 styrtet et Spitfirefly ned bak Oftenåsen, ved Kitilmyra.

Flygeren, sersjant Ivar Strøm fra Trondheim, omkom 24 år gammel.

Det var under et flyoppdrag i samband med luftkommando-oppdrag at ulykka skjedde. Sersjant Strøm og løytnant Strømmen var innover distriktet i hvert sitt Spitfirefly og de hadde hele tiden samband med hverandre gjennom radio, samtidig som de hadde samband med flystasjonen på Værnes. Den siste meldingen som Værnes hadde fra Strøm var at han hadde fått trøbbel med motoren og ville hoppe ut i fallskjerm. Straks etter styrtet flyet ned og det antas at flygeren ble drept på stedet. Løytnant Strømmen som var over ulykkesstedet, varsla straks Værnes, som satte seg i samband med politiet i Steinkjer. Røde Kors Hjelpekorps ble alarmert og rykket ut til ulykkesstedet, samtidig som det straks ble sendt folk fra Værnes innover. Ulykken ble iakttatt av flere både i Steinkjer og Ogndal. Lensmannsfullmektig Roald Småeng så nedstyrtinga fra sin bolig på Nordsihaugen og varsla straks politiet og dro oppover. Fra Røliaunet som ligger bare et par kilometer fra ulykkesstedet ble det sett av Mikal Røliaunet. På Rølia så Johannes B. Røli tildragelsen. Likedan ble nedstyrtinga sett av Birger Haugen fra Skei i Ogndal, samt Ivar Austli fra Henning, Alf Letnes fra Steinkjer og Bernhard Hofstad. Mikal Røliaunet som kom først fram til ulykkesstedet så flyet fra vinduet heime. Han så at det ene flyet gikk lavere enn det andre og at det dreiet brått for å plutselig skjære ned i nordaustlig retning. Først da han så en ildflamme og røyk slå til værs borte i marka og skjønte han at det hadde hendt ei ulykke. Da han kom fram til stedet etter en knapt en halv times løp brente det ennå i flyrestene. Birger Haugen fulgte flya med øyene fra de passerte over Skei om lag 6 km lengre nordaust og han mener at han hørte eksplosjoner og så ild i flyet før nedstyrtinga. For ham så det ut som flyet styrta ned i nærheten av Rygg i Sparbu og han kjørte med bilen dit men det var først da han hadde kjørt rundt over Henning at han oppdaga ulykkesstedet. Da var allerede ambulansen fra Steinkjer og politifolk kommet fram til stedet. Røde Kors tok med seg den omkomne flyger til Steinkjer og siden ble han sendt til Trondheim. Militære på Sannan, som kom seinere til stedet, satte ut vakter omkring det nedstyrta flyet, som det for øvrig bare var rester igjen av. Dette ble gjort både av omsyn til undersøkelsene og fordi en mengde ammunisjon var strødd omkring i en ganske stor krets rundt vraket. Under nedstyrtinga hadde flyet knekt en del trær og det var kommet brann med en gang. Fallskjermen var ikke utløst og alt tyder på at flyet hadde styrtet ned før Strøm fikk tid på seg til å hoppe ut. Høyden var også etter øyenvitners mening så lav at han neppe hadde kunnet hoppe ut med livet i behold. Siste gang han meldte til Værnes var høyden 1650 meter. Det ble straks satt ned en undersøkelseskommisjon som kom til åstedet allerede søndag. Den bestod av kaptein Søhr, formann fenrik Hoseth, dr. Johan Chr. Capellen, politimesteren i Inntrønderlag samt Christian Kjølseth fra Kjeller Flyfabrikk. Kommisjonen konkluderte med at årsaken til motorstoppen var et defekt kulelager. Motoren hadde på et vis "hoppet over tenner", slik at magneter og ventiler kom ut av "timing". Til slutt brøt kulelagret sammen. Man ansåg ulykken som et uhell.

Plassen hvor flyet styrtet, heter i dag Flyhaugen.[1]


Kilder:

[1] Avisa Nord-Trøndelag/Inn-trøndelagen 29.mai 1951

Ogndal Historielags årbok 2001 side 22 og årbok 2010 sidene 56-73.