Malisveet

Husene på bildene låg nedenfor Malisvevegen 10.

Navnet kommer fra ei Mali som budde på plassen i 1821.

Stuebygningen kom fra Øver-Rannem rundt 1820.

En av de siste husmenner i Sparbu kommune, Sverre Tuset, bodde her til i 1961.Husene ble revet i 1962.[1]

Kilder:

[1] Sparbu Historielags årbok 2002 side 56 og 57. Bygdebok for Sparbu og Ogndal bind VI side 257 og 258.

Folketellingen 1891 for Sparbu side 80. Nord Trøndelag historielags årbok 1984 side 158.

[2] "Gård-og slektshistorie for Øver Rannem" side 22.

Bård Rannem.