Vardeberget/ValberjeHer skal det være hogget et kors i berget. I følge tradisjonen skal berget ha fungert som varslingsberg ved fiendetrussel. 1

Ligger bortenfor Tårnet, følg stien som går på baksiden.


Kilde:

1) Nord Trøndelag historielags årbok 1984 side 155-160.