Merkesåsen


Navnet Merkesåsen kommer av at nedenfor idrettsplassen gikk den gamle kommunegrensa mellom Sparbu- og Ogndal Kommune.

I 1980 ble det bygget en idrettsplass på Merkesåsen.

Grendehuset er egentlig den gamle private rutebilstasjonen på Steinkjer. Den ble innkjøpt av velforeningen i 1982 og satt opp i 1985. [1] 

Kilder:

[1] Sparbu Historielags årbok 2002 side 60.

     Gårdskart fra Øver-Rannem.