Øllstuvollen

(OLASTUVOLLEN)

Har ikke mange opplysninger hvor plassen låg. Men den låg på andre siden av veien for krysset til steinbruddet.

Bruket var nedlagt før 1850.[1]

Dagens hus ble satt opp i 1957.

Det var Jon Bjerkan som satte opp huset, med hjelp av Alfred Bulling og ....Jensen.[2]

Dagens eiere: Stig Leo Østerås og Tina Gartland Kvam.

Slik er det idag der vi antar at plassen var. Steinar Bjerkan bodde i sin tid her når jeg var vaks opp.
Slik er det idag der vi antar at plassen var. Steinar Bjerkan bodde i sin tid her når jeg var vaks opp.

Kilde:

[1]Gårds-og slektshistorie for Øvre Rannem side 22.

Nord Trøndelag historielags årbok 1984 side 158.

[2] Steinar Bjerkan.