Storbranner


Første storbrannen vi hører om er i 1758. Den gikk fra Trana-aunet til Rannemskanten.[1]

I 1766 kom en ny storbrann. Den raserte store deler av skogen som tilhørte Rannemsgårdene, Trana og Bruem.

Et notat fra den tiden forteller at denne sommeren var usedvanlig tørr og varm. Det skal ikke ha kommet en dråpe regn verken i juni, juli eller i august.[2]


Kilder:

[1] Avisa Inn-trøndelagen fra 1890-tallet. Gjengitt i Steinkjer-Avisa 20.juni 2008.

[2] Sparbu og Ogndal bygdebok bind 6 side 237.