Kvinnegruppa


Ble stiftet i 1966, som ei undergruppe av Lerkehaug Vel.

Formålet var å skaffe penger til aktivitet i Lerkehaug Vel. Dette skjedde gjennom bl.a. lotteri, tombola, salg av heimbakst og arrangement av fester.

          Leder                             Nestleder                                         Kasserer

1966: Fru Kvisvik                   Randi Langli                                      Lillian Langli

1967: Else Røsvik                  Randi Langli                                      Ingrid Iversen

1968: Randi Langli                Helga Iversen                                   Ingrid Iversen

1969: Randi Langli                Helga Iversen                                   Unni Hoås

1970: Helga Iversen             Åse Dolmseth                                  Unni Hoås

1971: Helga Iversen              Åse Dolmseth                                Bjørg Folgerø

1972: Åse Dolmseth              Ragnhild Fredriksen                      Bjørg Folgerø

1973: Åse Dolmseth             Ragnhild Fredriksen                        Åse Schei

1974: Ragnhild Fredriksen        Signy Sørli                                   Kari Ansjøen

1975: Ragnhild Fredriksen         Signy Sørli                                  Helga Iversen

1976: Bjørg Folgerø              Mari-Ann Trøbakk                           Helga Iversen

1977: Bjørg Folgerø              Mari-Ann Trøbakk                           Helga Iversen

1978: Lilly Stene                   Mari-Ann Trøbakk                            Helga Iversen

1979: Lilly Stene                    Mari-Ann Trøbakk                           Helga Iversen

1980: Oddlaug Sand            Mari-Ann Trøbakk                            Helga Iversen

1981: Oddlaug Sand            Mari-Ann Trøbakk                            Helga Iversen

1982: Mari-Ann Trøbakk

1983: Molly Eriksen

1984: Molly Eriksen

1985: Oddlaug Sand

1986: Oddlaug Sand

1987: Oddlaug Sand


Ble nedlagt i 1987.[1] 

 Tombola i sentrum som arrangeres. Her ser vi fra venstre; Kari Hjelmseth, Grete Rygg og Helga Iversen.
Tombola i sentrum som arrangeres. Her ser vi fra venstre; Kari Hjelmseth, Grete Rygg og Helga Iversen.

Kilde: [1] Helga Iversen og kassererboka for Kvinnegruppa.