Skiferbrudd 

Dette skiferbruddet låg på Hafstads-eiendom. Skifersteinen ble brukt til tak og mur.

Man finner det på Bonmyra.1

Kilde:[1] Ole Jacob Hafstad