Lerkehaug Speidergruppe


Speiderhuset ble anlagt i 1969, samtidig som man bygde en skytterbane her.

Det ble satt opp i et samarbeid mellom speidergruppa og salongskytterlaget Blink. Huset fikk navnet "Blink".

Skytterlaget her har skiftet navn tre ganger: Figga Salongskytterlag, Sparbu Salongskytterlag

og Blink. Siden 1980 har det ikke vært skytteraktivitet her.[1]

Huset og området rundt eies i dag av Morten Bjerkan.

Speidergruppa ble startet opp i 1968 med John Theodor Eriksen som første leder. Troppsassistenter var Jarle Langli og Per Djuvsland.

En egen pikespeidertropp ble dannet 24.oktober 1969, med Jorunn Laurgård som leder.[2]

Speidergruppa samarbeidet mye med Sparbu-speiderne. Man arrangerte flere overnattingsturer både i nærområdet og rundt i Norge. I storhetstiden var det over 30 stk som var med i gruppa.

I 1970 var det 27 medlemmer i gruppa. I 1975 var det 11 medlemmer og følgende var troppsjefer da: GL: John Th.Eriksen TL: Øystein Røsvik LL: Håvard Aksnes[3] 

Speidergruppa ble nedlagt på midten av 1980-tallet.[4]

Kilder:

[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 2 side 396.

[2] TrønderAvisa 27/10 og 17/12-1969.

[3] Boka "50 år speiderliv i Nord Trøndelag(1975)" sidene 58, 62 og 69.

[4] Magny Krogstad, Bjørg Brosveet, Fridtjof Rannem, Bjørn og Åse Schei og

Rune Hiller.