Skogmo

Skriv inn tekst her

Lerkehaugvegen 19. Skogmo-huset ble bygget i 1956.[1]  Det var Arne Leirfald som satte opp råbygget, mens Brynjulf Hammer gjorde resten.[2] Dagens eier: Reidar Strøm.
Lerkehaugvegen 19. Skogmo-huset ble bygget i 1956.[1] Det var Arne Leirfald som satte opp råbygget, mens Brynjulf Hammer gjorde resten.[2] Dagens eier: Reidar Strøm.

Kilde:

[1] Skjøtedokumentet ved eiendomsoverdragelsen.

[2] Randi Røset.