Fasabo

Skriv inn tekst her

Kilde:

[1] Tinglyste dokumenter.

[2] Jorid Fossum.

[3] Einar Røset.