Ryggadammen


Ryggadammen ble bygget i 1913 fordi man ville ha drift av Ryggasaga lenger nede. Den ligger ved enden av Langmyra. Dammen var 40 meter lang og 1,5 meter på det høyeste. Den ble nedlagt i 1933 p.g.a. liten vannføring og at det ble innført elektrisk kraft ved gårdssagene rundt omkring.


Kilder:

[1] Sparbu Historielags årbok 2006 sidene 102-104.

[2] Boka "Bekken og Kvennkallen" side 166 og 176-177.