Steinbruddet


Lensmann Olaf Foss begynte med et lite grustak her like etter krigens start. Senere tok tyskerne over, ettersom de trengte fyllmasse til sine militære brakker på Steinkjersannan. Etter krigen tok Arne Klefstad over grustaket og drev det i noen år. I 1969 ble Steinkjer Pukkverk dannet med kommune og fylket som medeiere. Det var en del naboprostester i starten, men pukkverket vant i skjønnsretten. Kom i gang med produksjon i 1970. Etterhvert ble Korsbrekke og Lorck AS eneiere. I 1993 etablerte Korsbrekke og Lorck A/S asfaltverk i steinbruddet. (Flyttet asfaltverket fra Fossemgruva.) I dag er det Veidekke som eier anlegget. Det foregår to slags produksjoner her: pukkverk og asfaltproduksjon.(1) 

Kilder: 

(1)Trønder-Avisa og Einar Røset.