Blengsli


Adresse: Dambakkveien 11

Eiere: Frank og Karin Strand

Kilde:

[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del sidene 751-753.

Ola Håkon Blengsli.