Jernbane over Lerkehaug?

I 1894 vedtar Stortinget å anlegge den første delen av Nordlandsbanen fra Hell til Sunnan. Men allerede før 1882 hadde "Den Indherredske Jernbanekomitè" tatt initiativ til å utrede valg av trase. Og en av jernbanelinjene som ble stukket, gikk forbi Hafstad og mest sannsynlig ned mot Lerkehaug. En av forutsetningene her var at da måtte mellomriksbanen komme gjennom Verdal.

Men i 1884 fikk amtet sin jernbanekomitè og mellomriksbanens skjebne ble avgjort. Dette ført til at trasevalget ble uaktuelt.

I forbindelse med omleggingen av Henningveien i samme periode får man bekreftet en stukket jernbanetrase. Alle grunneierne, unntatt Ole Rygg, mente at veien måtte følge den oppgåtte jernbanetrase. Dette skulle tyde på at banen skulle krysse Figga et sted mellom Hafstad og Rygg. Dette bekreftes i Jørgen Hafstad sin erklæring hvor han tilbyr fri grunn" hvis veien følger jernbanelinjen til min indmark og derfra omtrent bent i retning mod Ole Rygs sommerfjøs".

Det som er merkelig i denne saken er at Herredsstyret ikke har blitt forelagt saken og det er høyst uvanlig.

I kirkeboka viser det seg at et par jernbaneingeniører har etterlatt seg avkom, så noe stikking har forekommet........[1]

Kilde:

[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 2 sidene 134 og 171.