Tragisk drukningsulykke i Figga


Lørdag 14.juli 1945 skjedde det ei tragisk drukningsulykke i Figga. Kameratene Knut Løe og Kjell Rømo badet nedenfor Dambakken, nærmere bestemt i kulpen ovenfor "Løssfossen". Knut, som ikke kunne svømme, la i vei etter sin kamerat som han trodde gikk på bunnen. Men her var det dypt og tragedien var et faktum.[1] 


Kilde:

[1] Arnold Rygg og Trønderavisa 18/7-45