Skjelett-funn i 1935


Sommeren 1935 var Arne Aune og Olaf Skjei på tur i Oftenåsen for å samle egg. Ved ei tildels utilgjengelig steinrøys på østsiden av åsen av Sognhalla, fant de en hodeskalle med et skuddhull på baksiden. De kontaktet lensmann Heyeraas, som satte igang en undersøkelseskommisjon. Ved nærmere undersøkelse av stedet som hodeskallen låg, fant de noen benrester, rester av skotøy, knapper og en liten eske av jern. Etter 2 dagers undersøkelse var konklusjonen klar; "Undersøkelsen av skjelettet og de tøirester som fantes, tyder på at mannen har vært soldat i Armfeldts arme somi 1718 rykket inn i Trøndelag. En avdeling lå leir i Ogndal utenfor Steinkjer. Soldaten er antagelig blitt skutt under et forsøk på å nå fram til byen".

Soldaten har sannsynligvis tilhørt Det Karelska regiment til hest med øversteløytnant Peter Jung som sjef.(1)

En annen forklaring på likfunnet er at dette er levningene etter Jo Røli, som forsvant på slutten av 1850-tallet fra gården Røli. Dette hevder Kristofer Røli i en avisartikkel fra 1935.(2)


Kilder:

[1] Steinkjer-Saga nr 1 2011 sidene 67-71.

Boka; "Armfeldts karoliner" sidene 148-149.

[2] Nord-Trøndelag og Nordenfjeldske tidene 8/6-1935.