Hus bygd etter 1975

Kilder: Trond Brattøy(prosjektansvarlig for Systemhus i denne perioden), de første beboerne, samt naboer.

Systemhus sine ansvarlige for byggeprosjektene på Lerkehaug var Trond Brattøy, Arne Melhus og Albert Gjerseth.

Her ligger Systemhuskatalogen fra 1974-75 og de hustypene som beboerne på Lerkehaug valgte.