Kulturminne

Fredet gravminne fra bronsealderen/jernalderen.

Ligger på eiendommen til Kjersti Kinderås(Sætermyrhuset).


Kilde: Riksantikvaren.