Olavstrøa

Tilhørte opprinnelig Midter-Rannem.[1]

Har fått navnet etter en Olaus Vang, som dyrket opp området.

Einar Røset brukte senere plassen som kalvtrø.[2]

Første beboere var Harald og Eli Fossen.[3]

Dagens beboere: Camilla Nilsen og Stian Langås Garnvik.

(Malisveveien 27)
(Malisveveien 27)

Kilde:

[1] Nord Trøndelag historielags årbok 1984 side 158.

[2] Einar Røset.

[3] Anne Byberg Skjeflo.