Øvre Rannem

Slik så gården ut før 2017.
Slik så gården ut før 2017.

Etablert som bruk på 1500-tallet. Har røtter tilbake til jernalderen. Har vært eid av tre ordførere.


Gårdsbruk, 4 kilometer sør for Steinkjer, langs riksveg 759 (Henningvegen). Etablert som eget bruk på 1500-tallet. I dag eid av Jon Rannem. Sjøleier i 1739.
Man kjenner flere leilendinger 1600-tallet. I 1730 kjøper løytnant Jakob Abel både Nedre og Øvre Rannem.

Ti generasjoner
Ole Andersen kjøper Øvre Rannem i 1730. Etter det har gården vært i slektens eie:

  • Anders Olesen Rannem (1760–1785)
  • Elen Andersdatter Rannem (gift med Jon Bårdsen) (1785–1814)
  • Bård Jonssen Rannem (1814–1857)
  • Beret Bårdsdatter Rannem (gift med Johan Torbergsen Østerås) (1857–1883)
  • Bertinus Rannem (1883–1919)
  • Fridtjof Rannem (1919–1964)
  • Bård Rannem (1964–1990)
  • Jon Rannem (1990-2013)
  • Bård Rannem (2013-


Røtter fra jernalderen
Navnegården Rannem er sannsynligvis anlagt omkring 300 etter vår tidsrekning. Det er gjort arkeologiske funn både fra yngre og eldre steinalder. Gården var erkebispegods i middelalderen, og ble kirkegods etter reformasjonen.(1)


Fredag 3.februar 2017 brant driftsbygningen ned. 


Kilder:

(1)Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 6 sidene 243-247.

Steinkjerleksikonet