Lerkehaug Velforening

Skriv inn tekst her

Lerkehaug Vel ble stiftet 15 mai i 1966 etter iniativ fra Angel Langli og Odin Røsvik.

Første formann var Knut Iversen. Jørund Hegland ble i 1993utnevnt til velforeningens første æresmedlem. [1]

Lekeplassen v/barnehagen fikk velforeningen allerede i 1965, før det ble stiftet. (2)

Styret i Lerkehaug Velforening 2024-2025 består av:

Leder for 1 år: 

Styremedlem: Sondre Moen Haggren

Styremedlem: Thor Helge Øye

Styremedlem: Erlend Røli

Styremedlem for: Jørgen Strømme

Styremedlem: Elise Martine Hesby

Styremedlem: Marthe Sveen Sul

Revisor: Vegard Forbord

Kilder:

[1] Helga Iversen.

Sparbu Historielags årbok 2002 side 60.

(2) Trønderavisa 3.september 1970.

Lover, info-skriv og protokoller:

VEDTEKTER

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024