Traktorulykke på 50-tallet

På vårparten i 1957 skjedde det ei tragisk traktorulykke i bakkene nedenfor Dambakken.

Lorents Gipling drev med tømmerarbeid her da han fikk traktoren over seg og døde. [1]


Kilde:

[1] Lillian Langli