Lerkehaug Barnehage


Barnehagen ble startet 1. oktober 1987 av Audun Høisæther og Joar Petter Holmsve som ansvarlige eiere. Den 1. mars 1996 ble barnehagen overtatt av foreldrene, og barnehagen drives nå som en ideell stiftelse av foreldrene selv. 1. febr. 2010 flyttet barnehagen inn i nytt barnehagebygg, og er nå en 3-avdelings barnehage godkjent for 24 helplasser for barn i alderen 0 – 6 år.

https://lerkehaug.barnehage.no/