Rømo

Rømo-huset ble bygget av Kåre Rømo  i 1953.[1]
Rømo-huset ble bygget av Kåre Rømo i 1953.[1]

Kilder:

[1] Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del side 753.

Hallgeir Rømo