Midtre Rannem

Etablert på 1500-tallet.


Gårdsbruk, 4 kilometer sør for Steinkjer, langs riksveg 759 (Henningvegen). Etablert på 1500-tallet. Eies i dag av Einar Morten Røset. Sjøleiergård fra 1730
Etablert som eget bruk på 1500-tallet. Man kjenner flere leilendinger 1600-tallet. I 1730 kjøper løytnant Jakob Abel både nedre ( i dag Midtre Rannem) og øvre Rannem.
Flere eiere
I 1735 kjøper Rasmus Andersen Nedre Rannem. (Før 1813 var det som i dag er Midtre Rannem Nedre Rammen.)

  • Rasmus Andersen Stigem (1735-1785)
  • Anders Rasmussen (1785-1812)
  • Rasmus Andersen (1812-1872) I 1813 skilles det ut en halvpart av gården. som da bli kaldt Nedre Rannem. Mens den gamle Nedre Rannem bli Midtre Rannem. (Enka etter Rasmus Andersen ble sittende med gården i to år etter hans død i 1872 før den ble overdratt Rafael.)
  • Rafael Rasmussen (1874-1896).

I 1896 selges gården til Sakarias Olsen Aune fra Henning. Etter det er det flere eiere: I 1911 kjøper Eliseus Olsen Rygg (1911–1916), Bjarne Rygg (1916–1928) og Arnt Skansen (1928–1946).I 1946 overtok Einar Røset Midtre Rannem. Hans sønn Svein Morten Røset ble ny eier i 1979. Einar Morten Røset er eier fra 2011.Sølvgruve
En gang i tiden (kanskje på 1700-tallet) har det vært sølvgruver på Midtre Rannems grunn. Røtter fra jernalderen
Navnegården Rannem er sannsynligvis anlagt omkring 300 etter vår tidsrekning. Det er gjort arkeologiske funn både fra yngre og eldre steinalder. Gården var erkebispegods i middelalderen, og ble kirkegods etter reformasjonen.(1)

Kilder:

(1) Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 6 sidene 238-240.

Steinkjerleksikonet.