Råmmåguttu

Er i dag en stor steinhaug.

Navnet kommer av det gammelnorske ordet Rimi, som betyr; langstrakt forhøyning, jordrygg eller bergrygg.[1]

Konservator T.H. Pettersen var her i 1922 og sa følgende;

-dette er ingen gravhaug, men et gammelt offersted eller branngrav. Her ofret man dyr, særlig hester og hunder.[2]

Startpunkt for å komme til stedet: ta til venstre når man kommer til Ryan, kjør noen hundre meter og parkerer bilen ca 100 meter før småbruket Rysveet:

Bak Råmmåguttu ligger offersteinen;

Råmmåguttu er også nevnt som husmannsplass.[3]


Kilder:

[1] Norske Gårdsnavn for Nordre Trondheim Amt ved professsor Rygh.

[2] Sparbu Historielags årbok 1988 sidene 31-33.

[3] Bygdebok for Sparbu og Ogndal Bind VI side 337.