Skolekrets


Tilhørte Bruem Fastskolekrets fram til 1.juli 1968. 

Da ble man flyttet til Skarpnes skole.

Den nye bebyggelsen på Lerkehaug ble fra høsten 1975 lagt til Steinkjer krets.[1]

Årsaken var for det første at befolkningen i dette nybyggerfeltet kom fra Steinkjer krets.

For det andre at de kom fra en bokmålskrets, mens Skarpnes da hadde nynorsk som opplæringsmål.

Den tredje grunnen var at veilengden til Steinkjer var mye kortere enn til Skarpnes.[2]

Kommunestyret vedtok 13.desember 2006 at Lerkehaug boligfelt skulle til Skarpnes skole fra 1.august 2007.

Det var overgangsordninger, bla. for tilflyttere i "gamle" Steinkjer krets. (3)


Kilder:

[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 1 side 346.

[2] Odd Asbjørn Mediås "Fra griffel til pc". side 175.

(3) Trønder-Avisa 15.desember 2006 side 42.