Skogvoll

Skriv inn tekst her

Kilde:

[1] Lillian Langli. Norges bebyggelse: Nord Trøndelag Midtre del side 752.