SKOLEKRETS

Tilhørte Bruem Fastskolekrets fram til 1.juli 1968.

Bruheim [Bruem] skoleFoto: Morten Stene.

Da ble man flyttet til Skarpnes skole.

Den nye bebyggelsen på Lerkehaug ble fra høsten 1975 lagt til Steinkjer krets.[1]

Årsaken var for det første at befolkningen i dette nybyggerfeltet kom fra Steinkjer krets.

For det andre at de kom fra en bokmålskrets, mens Skarpnes da hadde nynorsk som opplæringsmål.

Den tredje grunnen var at veilengden til Steinkjer var mye kortere enn til  Skarpnes.[2]

                                                                                                                                                         

[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 1 side 346.

[2] Odd Asbjørn Mediås "Fra griffel til pc". side 175.